top of page

Specijalistički kirurški pregled

Anina 14A, 42000 Varaždin

false

-10% bei einmaliger Zahlung

Reduzierter Preis

0

Spremni smo riješiti i najkompliciranije zahvate i preglede na području stomatologije, kao što su: odbacivanje implantata, komplicirana vađenja, postavljanje implantata, sinus lift, agumentacija.
Svakom postupku oralne kirurgije ako nije dio samo postupka prethodi opći stomatološki pregled kako bi se utvrdile sve dodatne implikacije i dobila šira slika stanja pacijenta. U takovim situacijama obavezna je dentalna dijagnostika i slikanje zuba ili regije RVG, ortopan ili CBCT-om

Specijalistički kirurški pregled

Um die vereinbarten Termine zu ändern oder zu stornieren, vereinbaren Sie bitte mindestens 24 Stunden im Voraus einen Termin, andernfalls behält sich TreeDent Varaždin doo das Recht vor, die Kosten für die Organisation der Prüfung in Rechnung zu stellen.

bottom of page